Solicitare pentru transport sanitar/medical pentru consult interclinic/investigații/recuperare/externare

Cerere pentru transport pacienți/aparținatori

INSTRUCTIUNE DE LUCRU PRIVIND SOLUTIONAREA CERERILOR DE TRANSPORT SANITAR ASISTAT/NEASISTAT