2021

PAAP 2021 - versiune la 28.12.2021

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2021 - versiune la 14.04.2021

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2021 - Plan Anual Proiect - versiune la 26.10.2020

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

2020

PAAP 2020 - versiune la 30.12.2020

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2020 - versiune la 31.12.2019 - Plan Anual Proiect 2020 - proceduri estimate

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2020 - versiune la 31.12.2019 - Anexa achizitii directe - plan proiect estimari

Anexa la P.A.A.P. privind Achizitiile Directe (estimari valorice – plan proiect 2020)

2019

PAAP 2019 – versiune la 24.04.2019 – Plan anual-cf BVC aprobat-proceduri estimate

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2019 – versiune la 21.01.2019 – Plan anual proiect-proceduri estimate

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

2018

PAAP 2018 – versiune la 28.12.2018

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2018 – Anexa achizitii directe – versiune la 28.12.2018

Anexa la P.A.A.P. privind Achizitiile Directe (estimari valorice – revizuite si actualizate in decembrie 2018)

PAAP 2018 – versiune la 25.05.2018

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2018 – versiune la 17.04.2018

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2018 – anexa achizitii directe-versiune la 23.02.2018

ANEXA la P.A.A.P. cu nr.inreg. 1317 /23.02.2018 privind Achiziţiile Directe (estimari valorice – actualizate la luna februarie 2018)

PAAP 2018 – versiune la 23.02.2018

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2018 – versiune la 05.01.2018

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

2017

PAAP 2017 – versiune 18.12.2017

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2017 – anexa privind achizitii directe – versiune 18.12.2017

Anexă la P.A.A.P. privind achiziţiile directe – anul 2017 (estimări valorice actualizate conform necesităţilor)

PAAP 2017 – versiune 30.06.2017

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.

PAAP 2017 – anexă privind achiziții directe – versiune 30.06.2017

Anexă la P.A.A.P. privind achiziţiile directe – anul 2017 (estimări valorice actualizate conform necesităţilor)

PAAP 2017 – versiune 05.01.2017

Proceduri/procese de achiz.pub. derulate in baza Legii 98/2016; Prezentul „PAAP” are caracter de document de organizare, planificare şi poate suporta modificări, completări, adăugiri in funcţie de creditele aprobate, modificări legislative sau alte motive independente impuse şi neprevazute.