Actele prezentate mai jos se vor aplica cu forma existenta la zi

Legislatie

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (republicata)

H.G. NR.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Ord.1092/2006 al MSP privind stabilirea competențelor și atribuțiiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească

Ord.2011/2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească

Ord. 2021/691 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV