Serviciile de paza, protectie/securitate si interventie

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata supus analizei privind Serviciile de paza, protectie/securitate si interventie la obiectivele: Sediul Central SAJ IS; Substatia PS, Substatia Tg.Frumos, in conformitate cu cerintele/necesitatile autoritatii contractante pentru posturile, obiectivele si misiunea agentilor, cf. specificatiilor precizate prin Documentatia de atribuire nr. 2389/26.04.2018, publicata pe site-ul institutiei : www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse; valoarea estimata care vizeaza perioada unui posibil prim contract pana la finele lunii decembrie 2018 este de 357.000lei fara TVA, valoarea estimata care vizeaza perioada unui posibil contract2 este ian.-dec. 2019 este de 893.000lei fara TVA.
CPV: 79713000-5-Servicii de paza (Rev.2)

In cadrul acestuia se vor incheia contracte in limita valabilitatii exercitiului financiar bugetar anual, doua contracte.
Valoarea estimata fara TVA: 357.000-893.000
Conditii contract: Cf. D.A. postata www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;
Conditii participare: Respectarea tuturor cerintelor impuse prin Caietul de Sarcini si Fisa de Date si Cf. documentatiei nr. 2389/26.04.2018, postate pe www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;

Operatorii interesati sa pregateasca oferta si s-o depuna pana la data de 03.05.2018, orele 14.00. Toate aceste documente solicitate, vor fi prezentate achizitorului spre verificare, in vederea analizarii si stabilirii oportunitatii cu privire la initierea si desfasurarea procesului de achizitie. – Se vor pregati in plic : FORMULARUL DE OFERTA, iar din FISA DE DATE urmatoarele : ( Cap. V.2 – de la pct.1 pana la pct.4), (Cap. V.4 – de la pct.1 la pct.2). Restul documentelor/declaratiilor se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante cf. precizarilor din Fisa de Date.

Criterii adjudecare: Se are in vedere, Pretul cel mai scazut – in conditiile respectarii cerintelor/criteriilor solicitate de catre A.C. privind capacitatea profesionala, autorizarile/certificarile/inregistrarile ofertantului. Se va intocmi propunerea financiara prin – Formularul de Oferta, care va cuprinde Pretul unitar lei/ora/agent paza fara TVA. Cei interesati vor depune oferta in vederea studiului/compararii pietei, la secretariatul SAJ, in plic inchis, pana la data de 03.05.2018, orele 14.00. Ofertele depuse dupa data sau ora limita de depunere, nu vor intra la analiza.
Termen limita primire oferte: 03.05.2018

Informatii suplimentare: Prezenta nu constituie un angajament de achizitie din partea noastra. Scopul acestui anunt este acela de a se efectua de catre autoritatea contractanta un studiu, o analiza pentru ceea ce ne poate oferi piata, in acest moment pentru tipul de serviciu solicitat. In urma studierii ofertelor daca conditiile ofertate sunt oportune si corespund cerintelor/criteriilor A.C., procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul SEAP. Daca autoritatea considera oportuna efectuarea achizitiei, operatorul va fi anuntat pentru initierea achizitiei prin intermediul Catalogului SEAP.

Documentatia de atribuire, Fisa de date, Caietul de Sarcini 2018

Clauze contractuale si diverse Declaratii

Search

+