Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru Procedura Simplificata, conform Invitatiei de Participare nr. 403461 din SEAP, in vederea achizitiei de „Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical” – Cod CPV: 50421000-2 .

Search

+