Servicii de Paza

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi a invitat operatorii economici prin Anuntul de Publicitate nr. 8924 din SEAP, sa depuna oferte in vederea analizarii/studierii pietei de catre autoritatea contractanta, pentru achizitia de „Servicii de Paza”, reglementrata prin Norme Procedurale Interne in conformitate cu Legea 98/2016 – Anexa 2, cod CPV: 79713000-5.

Search

+