Servicii de paza, protectie/securitate si interventie

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata supus analizei privind Serviciile de paza, protectie/securitate si interventie la obiectivele: Sediul Central SAJ IS; Substatia PS, Substatia Tg.Frumos, in conformitate cu cerintele/necesitatile autoritatii contractante pentru posturile, obiectivele si misiunea agentilor, cf. specificatiilor precizate prin Documentatia de atribuire nr. 281/13.01.2020, publicata pe site-ul  institutiei : www.ambulantaiasi.ro  – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;  valoarea estimata care vizeaza perioada unui posibil prim contract subsecvent unui acord cadru, incepand de la valoarea estimata lunara de 49.104lei, estimare 12 luni de este de 589.248lei fara TVA, valoarea estimata care vizeaza perioada unui posibil Acord cadru (care nu reprezinta angajament de plata)  este de 1.178.496 lei fara TVA/ 24 luni.

CPV: 79713000-5-Servicii de paza (Rev.2)

In cadrul acestuia se vor incheia contracte  in limita valabilitatii exercitiului financiar bugetar anual, doua contracte.

Valoarea estimata fara TVA: 589.248 – 1.178.496

Conditii contract:  Cf. D.A. postata www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse; Anuntul este publicat si in platforma SICAP –  ADV 1126208

Conditii participare: Respectarea tuturor cerintelor impuse prin  Caietul de Sarcini si Fisa de Date, Formulare;  si Cf. documentatiei nr. 281/13.01.2020, postate pe  www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse; 

Operatorii interesati sa pregateasca oferta si s-o depuna pana la data de 23.01.2020, orele 13.00. Toate aceste documente solicitate, vor fi prezentate achizitorului spre verificare, in vederea analizarii si stabilirii oportunitatii cu privire la initierea si desfasurarea procesului de achizitie. – Se vor pregati in plic: FORMULARUL DE OFERTA, iar din FISA DE DATE urmatoarele: ( Cap. V.2 – de la pct.1 pana la pct.4), (Cap. V.4 – de la pct.1 la pct.2).  Restul documentelor/declaratiilor se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante cf. precizarilor din Fisa de Date.

Criterii adjudecare: Se are in vedere, Pretul cel mai scazut – in conditiile respectarii cerintelor/criteriilor solicitate de catre A.C. privind capacitatea profesionala, autorizarile/certificarile/inregistrarile ofertantului. Se va intocmi propunerea financiara prin – Formularul de Oferta, care va cuprinde Pretul unitar lei/ora/agent paza fara TVA. Cei interesati vor depune oferta in vederea studiului/compararii pietei, la secretariatul SAJ, in plic inchis, pana la data de 23.01.2020, orele 13.00. Ofertele depuse dupa data sau ora limita de depunere, nu vor intra la analiza. 

Termen limita primire oferte: 23.01.2020, ora 13.00

Informatii suplimentare: Prezentul anunt nu constituie un angajament de achizitie din partea noastra. Scopul acestui anunt este acela de a se efectua de catre autoritatea contractanta un studiu, o analiza pentru ceea ce ne poate oferi piata, in acest moment pentru tipul de serviciu solicitat. In urma studierii ofertelor daca conditiile ofertate sunt oportune si corespund cerintelor/criteriilor A.C., procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul SEAP. Daca autoritatea considera oportuna efectuarea achizitiei, operatorul va fi anuntat in vederea derularii contractului.

Documentatia de atribuire, Fisa de date, Caietul de Sarcini – click pentru download

Formulare si declaratii – click pentru download

Cauta

+

Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. Mai multe detalii, aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close