Servicii de paza, protectie, interventie si servicii de monitorizare sisteme de alarma

ANUNT – Autoritatea Contractanta intentioneaza sa achizitioneze Servicii de paza, protectie, interventie si Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma, pentru obiectivele de interes ale Serviciului de Ambulanta Juretean Iasi, compus din: a) Servicii de paza si protectie pentru SAJ IASI sediul central – 2 posturi, Substatia Tg. Frumos – 1 post si Substatia Pascani – 1 post; b) Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma 24/24 ore prin dispeceratul prestatorului, pentru obiectivele SAJ IASI (Substatiile Pascani – 1 obiectiv; Tg. Frumos -1 obiectiv; Harlau – 1obiectiv si Podul Iloaie – 1 obiectiv); in conformitate cu cerintele/necesitatile autoritatii contractante pentru posturile, obiectivele si misiunea agentilor, conform specificatiilor precizate prin Documentatia de atribuire nr. 3008/24.03.2023, publicata pe site-ul institutiei www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse.
Normele Interne Proprii privind metodologia de desfasurare – Achizitiei Servicii Cuprinse in Anexa 2 sunt publicata pe site-ul institutiei www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse.
Cod CPV: 79713000-5 Servicii de paza; CPV: 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă;

Valoarea estimata fara TVA: 558.592lei – 834.489,60lei (8luni + maxim 4luni act aditional);
Conditii contract: Cf. D.A. postata pe www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;
Conditii participare: Respectarea tuturor cerintelor impuse prin Caietul de Sarcini, Fisa de Date si Cf. Documentatiei nr. 3008/24.03.2023, postate pe www.ambulantaiasi.ro – Achizitii publice – Anunturi/Diverse;

Criterii adjudecare: Se are in vedere criteriul de atribuire “cel mai bun raport calitate-pret” in conditiile respectarii si indeplinirii cerintelor solicitate de catre A.C. privind capacitatea profesionala, experienta profesionala a personalului de specialitate si altele in conformitate cu detaliile prezentate in cap.VII, Criterii de atribuire din Fisa de date. Se va intocmi propunerea financiara prin – Formularul de oferta va contine valoarea maxima cumulata dintre serviciile de paza si serviciile de monitorizare, in lei fara TVA, insotita ca anexa de centralizatorul financiar, conform detaliilor mentionate prin Fisa de date.
Termen limita primire oferte: 31.03.2023, ora 11.00;

Informatii suplimentare: Se are in vedere posibilitatea incheierii unui contract, in limita valabilitatii exercitiului financiar bugetar anual, an 2023 cu posibilitate de prelungire prin act aditional pe o perioada de maxim 4luni, in care vor exista clauze contractuale precise privind respectarea tuturor cerintelor/obligatiilor impuse de autoritatea contractanta si in functie de disponibilitatile bugetare existente pentru acest tip de serviciu.

Ofertantii interesati vor trimite oferta in vederea inregistrarii, la secretariatul Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, in plic inchis, pana la data de 31.03.2023, orele 11.00. Deschiderea si vizualizarea ofertelor trimise se va face de catre Comisia de Evaluare numita prin Decizia autoritatii contractante. Ofertele depuse dupa data sau ora limita de depunere, se vor returna in plic inchis.

DOCUMENTE

Documentatia de atribuire – Servicii de paza 2023

FORMULARE, DECLARATII – Servicii Paza 2023

Search

+