Servicii de evaluare psihologica periodic pt personalul angajat din cadrul SAJ Iasi

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, realizeaza un studiu de piata supus analizei pentru achizitia – Servicii de evaluare psihologica periodica a salariatilor, psihologia muncii si organizationala si psihologia transporturilor, in vederea obtinerii avizului medicului de medicina muncii. Autoritatea Contractanta invita operatorii economici sa ne tansmita oferta detaliata financiar si tehnica, urmarind si Anuntul de publicitate nr. ADV1110094 din SICAP, Cod CPV:85121270-6; “Servicii de psihiatrie sau psihologie”. D.p.d.v. financiar, valoarea ofertei va contine: pretul de examinare pentru o persoana X nr. Personae examinate.

Operatorii interesati trebuie sa detina (sa aiba pregatite documentele suport), in vederea respectarii cerintelor minime, toate avizarile/certificarile/acreditarile/atestatele, precum si alte documente care sa ateste capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru activitatea solicitata de catre A.C., in vederea validarii criteriului de adjudecare (atribuire), pentru prestarea ulterioara a acestui tip de serviciu.

Documentele support, sa fie valabile la data prezentarii si vor transmite la solicitarea autoritatii, intr-un termen precizat de catre autoritate.

Prezentul anunt nu constituie un angajament de achizitie din partea noastra. Scopul acestui anunt este de a efectua de catre A.C. un studiu, o analiza, pt ceea ce ne poate oferi piata la acest moment, pe tipul de serviciu solicitat.

OFERTA (detaliata financiar/tehnic), pe adresa de e-mail: achizitii@ambulantaiasi.ro, pana in data de 21.10.2019, orele 14.00.

Search

+