Servicii de Management Flota (Sistem de monitorizare si localizare a parcului auto prin GPS)

Tip anunt :Cumparari directe
Tip contract :Servicii
Denumirea achizitiei : Servicii de Management Flota (Sistem de monitorizare si localizare a parcului auto
prin GPS)
CPV :32531000-4 Echipament de comunicatii prin satelit
Descrierea Contractului :Autoritatea contractanta realizeaza un studiu de piata supus analizei privind
Serviciile de Management Flota-Sistem de monitorizare si localizare a parcului auto prin GPS, pentru 59 de
abonamente si 15 abonamente (care sa includa echipament GPS si LVCAN), avandu-se in vedere tipul de
activitate desfasurat de A.C., acesta fiind de Asistenta medicala de urgenta prespital si transport sanitar.
Valoarea estimata fara TVA :40.000 RON
Conditii contract :Se are in vedere posibilitatea incheierii unui contract pe 8 luni, care va cuprinde perioada
mai-decembrie 2019, prin care se vor stabili clauze contractuale precise privind respectarea
cerintelor/obligatiilor/specificatiilor impuse de A.C. in Caietul de sarcini, precum si posibilitatea prelungirii
duratei de prestare a serviciilor cu inca 4 luni.
Conditii participare :Respectarea tuturor specificatiilor tehnice cuprinse in Caietul de sarcini :
Echipamentele pentru Solutia de Management Flota sa fie certificate de Registrul Auto Roman ; in functie
de necesitatile noastre pe parcursul derularii relatiilor contractuale, toata interfata aplicatiei WEB/mobil sa
poata fi upgradata. Pe toata durata contractului sa fie asigurata asistenta si service prin unitati specializate
aflate in zona de activitate a autoritatii contractante. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionaledocumente
care sa ateste inregistrarea -pentru tipul de activitate solicitat de catre A.C., in vederea prestarii
acestui tip de serviciu, certificari, etc. Toate documentele solicitate vor fi prezentate achizitorului spre
verificare, in vederea analizarii si stabilirii oportunitatii cu privire la initierea procesului de achizitie.Caietul
de sarcini ce contine specificatiile tehnice va fi solicitat de la sediul A.C.- secretariat, pana pe data de
14.05.2019, orele 14.00. Orice solicitare in acest sens, dupa data si ora limita scadenta nu va fi supusa
analizei.
Criterii de adjudecare :Se va avea in vedere , Pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor
tehnice minime solicitate precum si autorizarile/inregistrarile ofertantului. Se va intocmi oferta/propunerea
financiara spre analiza, care va cuprinde pretul :pachet lei/luna fara TVA.
Valoarea estimata totala precizata in anunt, insumeaza toata perioada contractuala si prelungirea
acesteia.Cei interesati pentru prezentarea ofertelor in vederea studiului/compararii pietei pentru acest tip de
serviciu, vor depune documentele solicitate la secretariatul autoritatii contractante, pana la data de
16.05.2019, orele 12.00. Ofertele transmise dupa data sau ora limita de depunere nu vor fi evaluate.
Termen limita primire oferte : 16.05.2019
Informatii suplimentare : Prezenta nu constitue un angajament de achizitie din partea noastra. Autoritatea
contractanta, in urma analizarii ofertelor/propunerilor pentru acest tip de serviciu, va decide oportunitatea si
momentul initierii procesului de finalizare a achizitiei ce se va realiza prin intermediul SICAP.

Mai multe detalii aici.

Acest website foloseste cookie-uri proprii, cat si cookie-uri adaugate de terti pentru a va furniza o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului dvs. mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close