NOTĂ DE SERVICIU

12 dec. 2018 Comunicate

În urma Raportului de Inspectie nr. 29113 din 23.11.2018 încheiat de comisia de autorizare numită prin dispoziția nr.258/31.10.2018, emisa de D.S.P. lasi, avizata de M.S. prin adresa nr. 796/05.11.2018, în urma verificărilor și evaluărilor efectuate în scopul reautorizarii S.A.J. Iași conform prevederilor legale, s-au stabilit urmatoarele modificari, conform recomandarilor:

În baremul ambulantei de tip B2 se vor introduce Captopril comprimat(10cpr), Adrenostazin (2 fiole), Algifen (2 fiole), Clorfeniramin (10cpr), Ranitidina (2 fiole).

Se scot din baremul ambulanței de tip Bl/2 Voluvenul, Ca gluconic, Cordarone, Dopamina, Miofilin, Sulfatul de Mg, Tramadolul, Xilina. ( se vor preda catre farmacie pe baza de proces verbal de predare/primire).

Urmatoarele medicamente : Algifen, Algolcamin, Desitin, Diazepam, Dexametazona, Etamsilat, Fitomenadiona, Furosemid, H.H.C 100 mg/25mg, Ketonal, Metroclopramid , No-Spa, Piafen, Ranitidina, Scobutil, Vitamina Bl si B6 vor ramane in dotarea ambulantelor B2 și vor fi administrate „cu obținere aviz medic coordonator” conform prvederilor legale în vigoare și avizului Comitetului Director din data de 28.I I .2018.

Se vor face 5 truse pentru medic (ambulanta Bl), care se vor regăsi: 2 în farmacia SAJ IASI ; o trusa la stația centrală Iași; o trusă pentru substația Pascani și o trusă pentru substația TG.Frumos. Trusa pentru medic va contine: Voluven (lfl), Ca gluconic (2fiole), Cordarone (2fiole), Dopamina (4fiole), Miofilin (2fiole), Sulfat de Mg (2fiole), Tramadol (2fiole), Xilina (2fiole).

Se vor completa kiturile de replantare cu pungi de gheață, comprese sterile, aluderm ,folie termică , bandaje pentru presiune, pungi cu pereți dubli pentru ambalare membru secționat, garou, pensă Pean, foarfece, bisturiu.

Baremul ambulantelor C2 este depășit cu: Lystenon , Etomidat , Midazolam, Amiodarona/Cordarone și rămân în barem. Acesta va fi completat cu Isoprenosin (2fiole) , Glucagon (4fłole), Bicarbonat de sodium (2 fl), ATP/Fosfobion (2fiole) conform avizului Comitetului Director din data de 28.11.2018.

Pentru ambulanțele de tip C2 se va completa baremul de materiale sanitare cu trusa de minitraheostomie și racordflexibil balon – sonda I.O. T. Pentru trusa de minitraheostomie se va face reinstruirea echipajelor medicale de urgență ce lucrează pe ambulanțele tip C2.

VEZI NOTĂ DE SERVICIU

VEZI LISTA MEDICAMENTE

Search

+