Lucrare privind refacerea instalatie electrice de utilizare de la SUBSTATIA TIBANESTI

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata, supus analizei, avand in vedere ca obiectiv posibil, realizarea lucrarii de refacere a instalatiei electrice atat in interior cat si in exterior de la Substatia Tibanesti;

Cod CPV 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice, necesitate solicitata prin referatul de necesitate si aprobat spre initiere.

SAJ IASI -beneficiar al lucrarii de la Substatia Tibanesti, urmareste sa asigure refacerea instalatiei electrice in interior deoarece este deteriorata si prezinta pericol de scurt circuit, cat si a instalatiei de exterior in vederea asigurarii alimentarii aparaturii de pe ambulante.

Operatorii economici interesati se pot prezenta la sediul autoritatii contractante, respectiv la Substatia Tibanesti, pentru a putea vizualiza amplasamentul si a efectuarii de masuratori , purtand unele discutii tehnice in prezenta unui reprezentant al SAJ IASI, cu scopul intocmirii unui deviz estimativ.

Informatii suplimentare se pot obtine la  numerele de telefon : 0232/208.159 ; 0232/208.151. Vizualizarea amplasamentului se poate face  pana in data de 30/06/2021, orele 13.00.

In situatia in care autoritatea contractanta  considera oportuna demararea achizitiei, respectiv devizul  prezentat de catre operatorul economic dupa efectuarea de masuratori, acesta va fi supus analizei.  Daca in urma analizei devizului se  considera, ca acesta  indeplineste cerintele autoritatii si propunerea financiara prezentata va fi avantajoasa din punct de vedere al eficientei economice autoritatea contractanta are in vederea demararea lucrarii. Procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul SEAP, atunci ofertantul va fi anuntat in acest sens ca dupa posibila atribuire, pentru a se intocmi un contract de achizitie publica cu clauze precise, precum si  prezentarea altor  documente si declaratiile valabile la data inceperii lucrarii specifice acestei achizitii, prin constituirea din partea executantului a unei garantii de buna executie, in conformitate cu respectarea prevederilor legislative in acest sens.

Prezentul  anunt nu constituie un angajament ferm de achizitie a acestei lucrari.

Search

+