Intocmirea planului de interventie si executarea documentelor specifice apararii impotriva incendiilor pe obiectivele din cadrul SAJ Iasi.

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata, supus analizei, avand in vedere ca serviciu – Intocmirea planurilor de interventie, elaborare planurilor de evacuare si executarea documentelor specifice apararii impotriva incendiilor pe locatii: Statia Centrala Iasi, Substatia Pascani, Harlau, Tg.Frumos, Raducaneni, Tibanesti, Vladeni, Bivolari, Podu Iloiei, Mircesti din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi; Cod CPV 71317100-4 – Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor, necesitati solicitate prin referatul de necesitate si aprobat spre initiere.

Autoritatea Contractanta SAJ Iasi – doreste achizitionarea de servicii de specialitate, prestate de catre un operator economic inregistrat si autorizat pentru activitatea in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea intocmirii planului de interventie in caz de incendiu si a planului de evacuare in situatii de urgenta, conform prevederilor Art.19 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si ale art. 18 din Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Rugam operatorii economici interesati pentru serviciul solicitat sa se prezinte la sediul autoritatii contractante, Bulevardul Primaverii nr.74, in vederea unor discutii privind unele detalii/cerinte tehnice pentru serviciul solicitat si pentru stabilirea programului de vizualizarea a locatiilor indicate de autoritatea contractanta, in prezenta unui reprezentant al SAJ Iasi, cu scopul efectuarii unei oferte de pret estimative, pana in data de 04.05.2021, ora 13.00.

Contact la Telefon: 0232/208111 sau 0232/208151
E-mail: achizitii@ambulantaiasi.ro

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, respective, oferta prezentata de catre operatorul economic dupa vizualizarea obiectivelor/locatiilor si care va fi supus analizei si daca se va considere ca indeplineste cerintele si propunerea financiara avantajoasa d.p.d.v.al eficientei economico sociale a achizitorului, in vederea demararii serviciului, atunci ofertantul va fi anuntat in acest sens ca o posibila atribuire, pentru a se intocmi un contract de achizitie publica cu clause precise, precum si prezentarea altor documente, declaratii, certificate valabile la data inceperii serviciului specific acestei achizitii. Prezentul anunt nu constituie un angajament ferm de achizitie a acestui serviciu.

Search

+