Executare instalatie de iluminat parcare de la Sediu Central SAJ IASI

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata, supus analizei, avand in vedere ca obiectiv posibil, realizarea lucrarii de executare a instalatiei de iluminat in parcarea din incinta sediului central `ce se afla in limitele amplasamentului domeniul institutiei SAJ IASI ; Cod CPV 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice, necesitate solicitata prin referatul de necesitate si aprobat spre initiere.

SAJ IASI – beneficiar al lucrarii de la sediul central, urmareste sa asigure vizibilitatea maxima a parcarii auto pentru o mai buna siguranta pe timp de noapte.

Operatorii economici interesati se pot prezenta la sediul autoritatii contractante, respectiv in Bld Primaverii , nr.74 pentru a putea vizualiza amplasamentul si efectuarii de masuratori, purtand unele discutii tehnice in prezenta unui reprezentant al SAJ IASI, cu scopul intocmirii unui deviz estimativ.

Informatii suplimentare se pot obtine la  numerele de telefon : 0232/208.159 ; 0232/208.151. Vizualizarea amplasamentului se poate face  pana in data de 17/06/2021, orele 13.00.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, respectic devizul  prezentat de catre operatorul economic dupa efectuarea de masuratori  si care va fi supus analizei.  Daca se va considera ca indeplineste cerintele si propunerea financiara prezentata va fi avantajoasa din punct de vedere al eficientei economice a achizitorului, in vederea demararii lucrarii, procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul SEAP, atunci ofertantul va fi anuntat in acest sens ca dupa posibila atribuire, pentru a se intocmi un contract de achizitie publica cu clauze precise, precum si  prezentarea altor  documente si declaratiile valabile la data inceperii lucrarii specifice acestei achizitii, prin constituirea din partea executantului a unei garantii de buna executie, in conformitate cu respectarea prevederilor legislative in acest sens.

Prezentul  anunt nu constituie un angajament ferm de achizitie a acestei lucrari.

Search

+