Diverse lucrări de reparații generale, renovare și igienizare pereți interiori/exteriori, tavane – vestiar personal și fostul atelier mecanic, Substația de Ambulanța Harlău – SAJ Iași

ANUNT – Nr. Inreg. 11541 din 16.11.2022

Diverse lucrări de reparații generale, renovare și igienizare pereți interiori/exteriori, tavane – vestiar personal și fostul atelier mecanic, Substația de Ambulanța Harlău – SAJ Iași

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata, supus analizei, avand in vedere ca obiectiv posibil realizarea achizitiei de Diverse lucrari de refacere, reparare, renovare si igienizare pereti interiori/exteriori, tavane – vestiar personal si fostul atelier mecanic, Substatia Harlau – SAJ Iasi.

Cod CPV: 45453100-8 – Lucrări de renovare;   

Valoare estimată inițială este de aproximativ 80.000,00lei, valoare fara TVA;

Se urmareste atribuirea acestei lucrari prin aplicarea pretului comparativ „pretul cel mai scazut”;                                       

Autoritate contractanta SAJ Iasi: beneficiar lucrare – locatie – Substatia Harlau – SAJ Iasi, prin care se urmareste refacerea, repararea zidariei de pereti interiori si exteriori, a tavanelor din incinta alocata vestiarelor pentru personal cat si a fostului atelier mecanic. si alte mici categorii de lucrari constatate la fata locului. Lucrarile de reparatii sunt determinate de uzura sau de degradarea normala si au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiunilor acestuia. Lucrarile de inlocuire partiala a tamplariei existente la cladire cu tamplarie PVC cu geam termoizolant sunt de natura reparatiilor curente. Reparatia/renovarea cuprinde categorii de lucrari conform detalierii din C.S. nr.11487/15.11.2022 si Referatul de necesitate nr.10748/26.10.2022.

Rugăm operatorii economici interesati pentru lucrarea avuta in vedere, sa se prezinte la Substatia Harlau, respectiv, Strada Bogdan Voda, nr.33, pentru vizualizarea amplasamentului/locatiei, efectuarii de masuratori si pentru discutii privind unele detalii/cerinte tehnice, in prezenta unui representant SAJ Iasi – Substatia de Ambulanta Harlau, cu scopul efectuaria unei calculatii de pret, a unui deviz estimativ, pentru care se va hotara ulterior de catre achizitor prin conducerea acesteia, daca se poate demara aceasta lucrare. Pentru orice detalii tehnice suplimentare pot sa ne contacteze telefonic la nr. de contact 0232/208159. Cei interesati vor transmite propunerea financiara/deviz estimativ in vederea analizarii/verificarii, pana in ziua de vineri 18 noiembrie 2022 orele 13.00 pe e-mail. office@ambulantaiasi.ro.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, respectiv Devizul estimativ al executantului prezentat de catre operatorul economic dupa efectuarea de masuratori si care va fi supus analizei si daca se va considera ca indeplineste si cerintele tehnice solicitate de A.C. prin prezentarea de alte documente (Exemplu: certificatul de inmatriculare al firmei-CUI, autorizare, statut societate), prin existenta disponibilitatii bugetare in acest sens, in vederea demararea lucrarii, procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul Catalogului SEAP, iar Ofertantul va fi anunțat doar in sensul în care lucrarea va fi atribuita catre acesta.

Se are in vedere incheierea un contract de achizitie publica cu clauze precise, precum si prezentarea altor documente, declaratii valabile la data inceperii lucrarii specifice acestui tip de achizitie, prin constituirea din partea executantului a unei garantii de buna executie, in conformitate cu respectarea prevederilor legislative in acest sens.

Vezi Caiet de Sarcini – Diverse lucrari de renovare – Substatia HARLAU

Search

+