Diverse lucrări de renovare pereți interiori/exteriori și construcție cos fum pentru centrala termică – Substația de Ambulanța Țibanești – SAJ Iași

ANUNT – Nr. Inreg. 10910 din 31.10.2022

Diverse lucrări de renovare pereți interiori/exteriori și construcție cos fum pentru centrala termică – Substația de Ambulanța Țibanești – SAJ Iași

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata, supus analizei, avand in vedere ca obiectiv posibil realizarea achizitiei de Diverse lucrari de renovare pereti interiori/exteriori si constructie cos fum ceramica pentru centrala termica Substatia Tibanesti al SAJ Iasi.

Cod CPV: 45453100-8 – Lucrări de renovare;     

Valoare estimată inițială este de aproximativ 29.000,00lei, valoare fara TVA;

Se urmareste atribuirea acestei lucrari prin aplicarea pretului comparativ „pretul cel mai scazut”;                                       

Autoritate contractanta SAJ Iasi: beneficiar lucrare – locatie – Substatia Tibanesti – SAJ Iasi, prin care se urmareste refacerea, repararea zidariei de pereti interiori si exteriori, constructie cos fum ceramica pentru centrala termica la sediul substatiei Tibanesti. Lucrarile de reparatii sunt determinate de uzura sau de degradarea normala si au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor si asigurarea functiunilor acestuia. Aceste lucrari de reparatii nu modifica si nu afecteaza structura de rezistenta a constructiei. Lucrarile de inlocuire partiala a tamplariei existente la cladire cu tamplarie PVC cu geam termoizolant sunt de natura reparatiilor curente. Reparatia/renovarea cuprinde categorii de lucrari conform detalierii din C.S. nr.10844/27.10.2022 si Referatul de necesitate nr.10747/26.10.2022.

Rugăm operatorii economici interesati pentru lucrarea avuta in vedere, sa se prezinte la Substatia Tibanesti, respectiv, Strada Podul de Lemn, nr.25, pentru vizualizarea amplasamentului/locatiei, efectuarii de masuratori si pentru discutii privind unele detalii/cerinte tehnice, in prezenta unui representant SAJ Iasi – Substatia de Ambulanta Tibanesti, cu scopul efectuaria unei calculatii de pret, a unui deviz estimativ, pentru care se va hotara ulterior de catre achizitor prin conducerea acesteia, daca se poate demara aceasta lucrare. Pentru orice detalii tehnice suplimentare pot sa ne contacteze telefonic la nr. de contact 0232/208159. Cei interesati vor depune propunerea financiara/deviz estimativ in vederea analizarii/verificarii, la secretariatul SAJ Iasi, Bulevardul Primaverii, nr. 74, in plic inchis, pana la data de 04 noiembrie 2022 orele 13.00. Ofertele financiare depuse dupa data sau ora limita de depunere, nu vor intra in aceasta prim studio/analiza.

Documentele ofertei se vor introduce in plic, care va fi inchis corespunzator si netransparent. Plicul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 04 noiembrie 2022”, Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi – Secretariat, cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a se permite returnarea plicului fara a fi deschis in cazul in care oferta respective este declarata intarziata.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, respectiv Devizul estimativ al executantului prezentat de catre operatorul economic dupa efectuarea de masuratori si care va fi supus analizei si daca se va considera ca indeplineste si cerintele tehnice solicitate de A.C. prin prezentarea de alte documente (Exemplu: certificatul de inmatriculare al firmei-CUI, autorizare, statut societate), prin existenta disponibilitatii bugetare in acest sens, in vederea demararea lucrarii, procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul Catalogului SEAP, iar Ofertantul va fi anunțat doar in sensul în care lucrarea va fi atribuita catre acesta.

Se are in vedere incheierea un contract de achizitie publica cu clauze precise, precum si prezentarea altor documente, declaratii valabile la data inceperii lucrarii specifice acestui tip de achizitie, prin constituirea din partea executantului a unei garantii de buna executie, in conformitate cu respectarea prevederilor legislative in acest sens.

Vezi Caiet Sarcini Diverse lucrari de renovare Substatia Tibanesti

Search

+