ANUNT PUBLICITAR – Servicii de telefonie fixa pe flux SIP, cu preluarea/portarea numerelor deja existente la nivelul Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi si servicii de telefonie mobila cu abonament

Denumire contract :  Servicii de telefonie fixa pe flux SIP, cu preluarea/portarea numerelor deja existente la nivelul Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi si servicii de telefonie mobila cu abonament.
Data limita de depunere oferta : 31.01.2023; ora 15,30
Tip anunt : cumparari directe
Tip contract : servicii
CPV : 64212000-5 Servicii de telefonie mobila
Valoarea estimata : 63.400 lei

Descriere contract : Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi cu sediul in Iasi, bld Primaverii, nr.74 intentioneaza sa achizitioneze, prin procesul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, servicii de telefonie fixa si mobila, conform cerintelor minimale din Caietul de sarcini nr.13055/29.12.2022, intocmit de Serviciul Tehnic al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.

Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achizitiei directe va lua forma unui contract de achizitie publica.

Conditii referitoare la contract : Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambelele parti .

Conditii de participare : Potentialii operatori economici interesati, sunt rugati sa incarce/modifice in Catalogul electronic SICAP un reper insotit de un document de descriere al serviciului si sa notifice  autoritatea contractanta pe e-mail : achizitii@ambulantaiasi.ro despre existenta reperului incarcat. Pentru a facilita cautarea reperului in Catalogul electronic va rugam sa specificati in campul denumire reper numarul anuntului de publicitate, astfel : Servicii de telefonie fixa si mobila pentru SAJ IASI, conform Anuntului nr….. Prezentul anunt reprezinta intentia de a achizitiona serviciul descris in cantitatea mentionata in caietul de sarcini. Operatorii economici care vor oferta nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata. Comisia de evaluare va analiza ofertele depuse si documentele solicitate urmand sa transmita o notificare de achizitie directa doar operatorului economic a carui oferta va avea pretul cel mai scazut in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor de conformitate impuse de autoritatea contractanta.

Daca ofertantul cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele impuse de autoritatea contractanta sau isi modifica pretul in sensul cresterii lui si depaseste pretul estimat al achizitiei va fi descalificat. Achizitia se va initia  catre ofertantul clasat pe primul loc dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse.  prezenta oferta in stricta concordanta cu solicitarile achizitorului. Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Ofertele  transmise in termenul prevazut vor avea o valabilitate de 30 de zile de la data transmiterii.

Criterii de atribuire : Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este ’’Pretul cel mai scazut’’,  cu respectarea conditiilor minime detaliate si a specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si a documentatiei, care se aplica doar ofertelor admisibile.

Informatii suplimentare :  Eventualele clarificari se pot transmite prin e-mail la adresa tehnic_it@ambulantaiasi.ro. Persoana desemnata cu urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din partea achizitorului este :Ing. Lucian Aruxandei; tel. 0728/290001.

Ofertele transmise la o alta adresa sau dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare.

Aceasta presupune ca ofertantul declarat castigator sa fie inregistrat in Catalogul Electronic din SICAP . Prezentul anunt nu constituie un  angajament de achizitie din partea autoritatii contractante.

Vezi caiet de sarcini – click aici

Search

+