Anunt publicitar lucrari de reparatii generale SEDIU SUBST HARLAU

Denumire contract :  Diverse lucrari de reaparatii generale, renovare si igienizare pereti interiori/exteriori, tavane-Birou asistenti medicali, birou ambulantieri, holuri (doua bucati), baie, camera permanenta, camera dezinfectie si magazie.
Data limita de depunere oferta : 20.03.2023; ora 15,30
Tip anunt : cumparari directe
Tip contract : lucrari
CPV : 45453100-8 Lucrari de renovare
Valoarea estimata : 137.874 lei

Descriere contract : Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi -Substatia Hirlau  intentioneaza sa achizitioneze, prin procesul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, lucrari de refacere, repararea zidariei de pereti interiori si exteriori, a tavanelor din incinta alocata sediului Harlau (birou asistenti medicali, birou ambulantieri, doua holuri, baie, camera pemanenta, camera dezinfectie si magazie). Lucrarile de reparatii sunt determinate de uzura si degradarea normala si au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar cerintelor si asigurarea functiunilor acestuia. Lucrari de inlocuire partiala a tamplariei existente la cladire cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant sunt de natura reparatiilor curente. Reparatia/renovarea cuprinde categorii de lucrari conform detalierii din Caietul de sarcini nr. 2489/8.03.2023

Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achizitiei directe va lua forma unui contract de achizitie publica.

Conditii referitoare la contract : Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambelele parti .

Conditii de participare : Potentialii operatori economici interesati, pentru aceste lucrari de renovare si reparatii pot sa vizualizeze amplasamentul/locatia  la Substatia Harlau din str.Bogdan Voda, nr.33 din loc. Harlau, Judetul Iasi pentru efectuarea de masuratori si pentru discutii privind unele detalii/cerinte tehnice, in prezenta unui reprezentant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, respectiv Substatia Harlau, cu scopul efectuarii unei calculatii de prêt, a unui deviz estimativ in vederea analizarii de catre achizitor prin conducerea acesteia daca se poate demara aceasta lucrare. Pentru orice alte detalii tehnice suplimentare pot cere relatii la numarul de telefon 0232/208122.Cei interesati vor transmite devizul estimativ/oferta pana cel mai tarziu  in data de 20.03.2023 orele 15,30  pe e-mail : office@ambulantaiasi.ro.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, devizele estimative/ofertele  trimise de pe email de operatori economici dupa efectuarea de masuratori vor fi supuse analizei si evaluarii. Daca se va considera ca oferta  indeplineste cerintele tehnice conform caietului de sarcini solicitate de autoritatea contractanta se vor cere si alte documente (certificatul de inmatriculare al firmei-CUI, autorizari, statut societate si alt documente), se va demara inceperea lucrarii iar procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul Catalogului SEAP.

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Ofertele  transmise in termenul prevazut si vor avea o valabilitate de 30 de zile de la data transmiterii.

Criterii de atribuire : Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este ’’Pretul cel mai scazut’’,  cu respectarea conditiilor minime detaliate si a specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si a documentatiei, care se aplica doar ofertelor admisibile.

Informatii suplimentare :  Eventualele clarificari se pot transmite prin e-mail la adresa dirtehnic@ambulantaiasi.ro.  Persoana desemnata cu urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din partea achizitorului este :Director Tehnic Ing.Daniel Hritcu; tel. 0745/861414.

Ofertele transmise la o alta adresa sau dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare.

Aceasta presupune ca ofertantul declarat castigator sa fie inregistrat in Catalogul Electronic din SICAP . Prezentul anunt nu constituie un  angajament de achizitie din partea autoritatii contractante.

Vezi caiet de sarcini – click aici

Search

+