ANUNT PUBLICITAR – Lucrari de izolare termica – garaj autosanitare la Substatia Vladeni, Jud. Iasi

ANUNT PUBLICITAR – Nr. 4221 din 11.04.2024

Denumire contract :   Lucrari de izolare termica – garaj autosanitare la Substatia Vladeni ,Jud. Iasi.

Data limita de depunere oferta : 19.04.2024; ora 10 ;00

Tip anunt : cumparari directe

Tip contract : lucrari

CPV : 45321000-3 Lucrari de izolare termica -principal ; 45410000-4 Lucrari de tencuieli ;45451000-3 Lucrari de tencuieli decorative ; 45450000-6 Alte lucrari de finisare a constructiei

Valoarea estimata : 28.000 lei

Descriere contract : Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata supus analizei cu intentia de a initia achizitia privind demararea procesului de achuzitie directa,  in conformitate cu prevederile legale in vigoare, lucrari de izolare termica si lucrari de finisare a constructiei la Garajul autosanitare de la Substatia Vladeni.  Aceste lucrari de izolare termica cuprind lucrari de placat cu poliestiren si tencuit  cu decorativa pe o suprafata de 130 mp la garajul autosanitare, cladirea este noua a fost construita in anul 2023.

Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achizitiei directe va lua forma unui contract de achizitie publica.

Conditii referitoare la contract : Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambelele parti .

Conditii de participare : Potentialii operatori economici interesati, pentru aceste lucrari de izolare termica si tencuit pereti   pot sa vizualizeze amplasamentul/locatia  la Substatia Vladeni, Judetul Iasi pentru efectuarea de masuratori si pentru discutii privind unele detalii/cerinte tehnice, in prezenta unui reprezentant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, cu scopul efectuarii unei calculatii de prêt, a unui deviz estimativ in vederea analizarii de catre achizitor, respectiv avizare si aprobare prin conducerea acesteia daca  va considera ca se indeplinesc cerintele si exista disponibilitati bugetare pentru demararea acestei lucrari. Pentru orice alte detalii tehnice suplimentare pot cere relatii la numarul de telefon 0232/208122. Cei interesati vor depune devizul estimativ/oferta in plic inchis la secretariatul unitatii din bld.Primaverii, nr.74  pana cel mai tarziu  in data de 19/04/2024 orele 10 ;00.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, devizele estimative/ofertele  depuse in plic inchis la secretariatul unitatii de operatori economici dupa efectuarea de masuratori vor fi supuse analizei si evaluarii. Dupa analiza si evaluare a ofertelor depuse se va intiinta, operatorul economic a carui oferta a fost declarata castigatoare, va posta in catalogul electronic-SICAP- oferta/devizul de lucrari conform numarului de anunt pentru identificare. Se are in vedere incheiarea un contract de lucrari. Ofertantul declarat castigator pana la data semnarii contractului va trebui sa prezinte : certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Iasi, din care trebuie sa rezulte ca este legal constituit, iar informatiile sa fie reale/actuale la data prezentarii ; certificat de inmatriculare (CUI)

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Ofertele  transmise in termenul prevazut si vor avea o valabilitate de 30 de zile de la data transmiterii.

Criterii de atribuire : Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este ’’Pretul cel mai scazut’’

Informatii suplimentare :  Eventualele clarificari se pot transmite prin e-mail la adresa dirtehnic@ambulantaiasi.ro.  Persoana desemnata cu urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din partea achizitorului este :Director Tehnic Ing.Daniel Hritcu; tel. 0745/861414.

Ofertele depuse la o alta adresa sau dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare.

Aceasta presupune ca ofertantul declarat castigator sa fie inregistrat in Catalogul Electronic din SICAP .

 

 

 

 

Search

+