ANUNT PUBLICITAR – Diverse lucrari reamenajare si de reaparatii generale, renovare si igienizare pereti interiori/exteriori, tavane la Magazia centrala de la sediul central al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.

Denumire contract :  Diverse lucrari reamenajare si de reaparatii generale, renovare si igienizare pereti interiori/exteriori,  tavane la Magazia centrala de la sediul central al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi.

Data limita de depunere oferta : 13.06.2023; ora 13 ;00

Tip anunt : cumparari directe

Tip contract : lucrari

CPV : 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si renovare

Valoarea estimata : 250.000 lei

Descriere contract : Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi  intentioneaza sa achizitioneze, prin procesul de achizitie directa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, lucrari de refacere, repararea zidariei de pereti interiori si exteriori, a tavanelor din incinta sediului central  alocata magaziei centrale . Lucrarile de reparatii sunt determinate de uzura si degradarea normala si au ca scop mentinerea fondului construit la nivelul necesar cerintelor si asigurarea functiunilor acestuia. Lucrarile de reamenajare si de reparatie/renovare cuprinse pe categorii de lucrari conform detalierii din Caietul de sarcini nr. 5597/30.05.2023

Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achizitiei directe va lua forma unui contract de achizitie publica.

Conditii referitoare la contract : Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambelele parti .

Conditii de participare : Potentialii operatori economici interesati, pentru aceste lucrari de renovare si reparatii pot sa vizualizeze amplasamentul/locatia  la sediul central al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi din bld.Primaverii, nr.74 din municipiul Iasi, Judetul Iasi pentru efectuarea de masuratori si pentru discutii privind unele detalii/cerinte tehnice, in prezenta unui reprezentant al Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi, cu scopul efectuarii unei calculatii de prêt, a unui deviz estimativ in vederea analizarii de catre achizitor prin conducerea acesteia daca se poate demara aceasta lucrare. Pentru orice alte detalii tehnice suplimentare pot cere relatii la numarul de telefon 0232/208122. Cei interesati vor depune devizul estimativ/oferta in plic inchis la secretariatul unitatii din bld.Primaverii, nr.74  pana cel mai tarziu  in data de 13.06.2023 orele 13,00.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, devizele estimative/ofertele  depuse in plic inchis la secretariatul unitatii de operatori economici dupa efectuarea de masuratori vor fi supuse analizei si evaluarii. Dupa analiza si evaluare a ofertelor depuse se va intiinta, operatorul economic a carui oferta a fost declarata castigatoare, va posta in catalogul electronic-SICAP- oferta/devizul de lucrari conform numarului de anunt pentru identificare. Se va incheia un contract de lucrari. Ofertantul declarat castigator pana la data semnarii contractului va trebui sa prezinte : certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pa langa Tribunalul Iasi, din care trebuie sa rezulte ca este legal constituit, iar informatiile sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina operatorului economic. Ofertele  transmise in termenul prevazut si vor avea o valabilitate de 30 de zile de la data transmiterii.

Criterii de atribuire : Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este ’’Pretul cel mai scazut’’,  cu respectarea conditiilor minime detaliate si a specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si a documentatiei, care se aplica doar ofertelor admisibile.

Informatii suplimentare :  Eventualele clarificari se pot transmite prin e-mail la adresa dirtehnic@ambulantaiasi.ro.  Persoana desemnata cu urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din partea achizitorului este :Director Tehnic Ing.Daniel Hritcu; tel. 0745/861414.

Ofertele depuse la o alta adresa sau dupa data si ora limita nu vor fi luate in considerare.

Aceasta presupune ca ofertantul declarat castigator sa fie inregistrat in Catalogul Electronic din SICAP . Prezentul anunt nu constituie un  angajament de achizitie din partea autoritatii contractante.

Vezi caiet de sarcini

Search

+