ANUNT – Diverse lucrări de reparații la exterior prin placări/pavări cu gresie ceramică la SAJ Iași

Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi realizeaza un studiu de piata, supus analizei, avand in vedere ca obiectiv posibil realizarea achizitiei de Diverse lucrari de reparatii la exterior prin pavari/placari cu placi de gresie ceramica la trepte, contratrepte, rampe si platforme la intrarea principala a sediului central al Serviciul de Ambulant Judetean Iasi.

Cod CPV: 45442200-9 – Lucrări de aplicare de acoperitoare anticorozive;     

Valoare estimată inițială este de aproximativ 19.500,00lei, valoare fara TVA;

Se urmareste atribuirea acestei lucrari prin aplicarea pretului comparativ „pretul cel mai scazut”;                                       

Autoritate contractanta SAJ Iasi: beneficiar lucrare – locatie – Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi, prin care se urmareste reparatii la exterior prin placari/pavari cu gresie ceramica atat pe trotuare cat si pe scari se impun deoarece vizibil s-au identificat uzuri si degradari produse de vechimea acestor, de traficul existent cat si factorii climatici. In decursul timpului aceasta uzura avansata constituie un real pericol pentru deplasarea salariatilor SAJ Iasi.

Rugăm operatorii economici interesati pentru lucrarea avuta in vedere, ca pana in ziua de vineri 28.10.2022, ora. 13.00, sa ne contacteze telefonic la nr. de contact 0232/208159 si/sau e-mail office@ambulantaiasi.ropentru preluarea C.S. si pentru discutarea si altor detalii tehnice, in scopul deplasarii si vizualizarii aplasamentului/locatie, efectuarii de masuratori in prezenta unui reprezentant al SAJ Iasi, pentru efectuaria unei calculatii de pret, a unui deviz estimativ, pentru care se va hotara ulterior de catre achizitor prin conducerea acesteia, daca se poate demara aceasta lucrare.

Prezentul anunt publicitar nu constituie un angajament ferm de achizitie a acestei lucrari.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, respectiv Devizul estimativ al executantului prezentat de catre operatorul economic dupa efectuarea de masuratori si care va fi supus analizei si daca se va considera ca indeplineste cerintele tehnice solicitate de A.C., prin existenta disponibilitatii bugetare in acest sens, in vederea demararea lucrariiprocesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul SEAP, iar Ofertantul va fi anunțat în acest sens, pentru a se întocmi un contract de achizitie publica cu clauze precise, precum si prezentarea altor documente, declaratii valabile la data inceperii lucrarii specifice acestui tip de achizitie, prin constituirea din partea executantului a unei garantii de buna executie, in conformitate cu respectarea prevederilor legislative in acest sens.

Search

+