Anunt angajare medic specialist

Anunt angajare medic specialist

Anexe SAJ Iasi pentru angajari in starea de alerta in baza prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fara concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatatii si unitatilor aflate in subordinea, coordonarea si sub autoritatea Ministerului Sanatatii, inclusiv functiile publice de executie si conducere, pe perioada determinata, in contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si art. 1 din Hotararea Guvemului nr.668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Anexa 2 la metodologie - CERERE ANGAJARE

Anexa 3 la metodologie - DECLARATIEA PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ANTECEDENTELE PENALE

Anexa 4 la metodologie - DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE INCADRARE

Anexa 5 la metodologie - DECLARATIE DPO

Search

+