Amenajare/reparații platforma si trotuare din curtea interioara a sediului Serviciului de Ambulanta Judetean Iasi

  1. Serviciul de Ambulanta Judetean Iasirealizeaza un studiu de piata, supus analizei, avand in vedere ca obiectiv posibil, realizarea de  Amenajare/reparatii platforma,  căi de acces – trotuare, prin refacerea structurii betonate a acestora din curtea interioară a SAJ Iasi, cu suprafaţa totală de 66mp.

“Cod Cod CPV: 45262300-4 – Lucrări de betonare;

Autoritate contractanta –  beneficiar lucrare – locatie – Sediul central – SAJ Iasi,  se urmareste refacerarea suprafetei betonului la care s-au identificat o serie de degradări produse de factorii climatici in decursul timpului, in scopul asigurarii accesului la platforma existenta si la trotuarele din curtea interioara a sediului central, prin refacerea structurii betonate a acestora.

Rugăm operatorii economici interesati sa se prezinte la sediul autoritatii contractante, respectiv, Bdul Primaverii 74, pentru vizualizarea aplasamentului , efectuarii de masuratori, delimitari si pentru discutii privind unele detalii/cerinte tehnice, in prezenta unui reprezentant al SAJ Iasi, cu scopul efectuarii unei calculatii de pret, a unui deviz estimativ, pentru care se va hotara ulterior de catre achizitor prin conducerea acesteia, daca se poate demara aceasta lucrare, iar pentru orice  detalii tehnice suplimentare pot sa ne contacteze telefonic la nr. de contact 0232/208.159 si/sau e-mail office@ambulantaiasi.ro; achizitii@ambulantaiasi.ro,  pentru lucrarea avuta in vedere, pana în data de 30.05.2021, ora 14.00.

In situatia in care autoritatea contractanta va considera oportuna demararea achizitiei, respectiv Devizul estimativ al executantului prezentat de catre operatorul economic dupa efectuarea de masuratori si care va fi supus analizei  si se va considera ca indeplineste cerintele si exista disponibilitati bugetare in acest sens, in vederea demararea lucrarii, procesul de finalizare a achizitiei se va desfasura prin intermediul SEAP, iar Ofertantul va fi anunțat în acest sens, pentru a  se întocmi un contract de achizitie publica cu clauze precise, precum si prezentarea altor documente, declaratii valabile la data inceperii lucrarii specifice acestei achizitii, prin constituirea din partea executantului a unei garantii de buna executie, in conformitate cu respectarea prevederilor legislative in acest sens.

Prezentul anunt nu constituie un angajament ferm de achizitie a acestei lucrari;

Anuntul publicitar se regaseste si pe Platforma SEAP- Nr. ANUNT ADV 1293724/23.05.2022

Search

+